Rozeznanie rynku – ekspert/ka-specjalista/ka prowadząca/cy spotkania konsultacyjne - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

iurko, na biurku rozłożone papiery i zeszyty oraz napoje. Trwa zebranie

Zapraszamy do składania ofert na usługę ekspert/ki-specjalisty/ki prowadzącej/cego spotkania konsultacyjne w projekcie “Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, nr i nazwa Działania: 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, w którym Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego pełni rolę Partnera.

Zakres zamówienia – poniżej 50 tys. PLN netto.

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji ekspert/ki-specjalisty/ki prowadzącej/cego spotkania konsultacyjne w łącznym wymiarze ok. 30 godzin w ramach Zadania 3 projektu w planowanym okresie od 10 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. (planowanych jest łącznie w tym okresie ok. 13 spotkań na terenie całej Polski w formule stacjonarnej i zdalnej).

WYMAGANIA

  • wykształcenie wyższe, mile widziane w zakresie nauk prawnych, humanistycznych, ekonomicznych lub społecznych;
  • znajomość współczesnej problematyki polityki społecznej, w szczególności w zakresie działalności na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
  • doświadczenie zawodowe w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

ZAKRES INFORMACJI

W ramach wyceny prosimy o podanie (przesłanie mailem na adres: joanna.bryk@firr.org.pl) stawki brutto za 1 godzinę zegarową usługi oraz załączenie CV.

Wróć do początku strony