„Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego” dzień III - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Studenci podczas odbierania dyplomów w charakterystycznych biretach
Logotyp: Projekt współfinasowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+"
Logotypy: Varna Free University, Masarykova University, Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Trzeci dzień seminarium „Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego” był dniem podsumowań.

Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem „Realizacja projektów 3.5 – ostatnia prosta. Efektywne wydatkowanie, a oszczędności w projekcie”, prowadzonym przez Agatę Szal (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego).

Oszczędności w projektach można zatem wydać na:

  • szkolenia specjalistyczne dla małych grup,
  • szkolenia e-learningowe,
  • usługi wideo tłumacza,
  • tłumaczenie strony uczelni na język migowy,
  • widgety,
  • wizyty studyjne.

Ostatni dzień seminarium „Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego”, podobnie jak poprzednie, przyniósł ważne wnioski. Po pierwsze warto pamiętać, że dostępna uczelnia ma nie tylko odpowiadać na potrzeby już przebywających na niej studentów, ale przede wszystkim przygotować się na przyjęcie nowych studentów z niepełnosprawnościami.

Po drugie ważna jest współpraca międzyuczelniana.

Wielkim wyzwaniem na przyszłość jest z kolei stworzenie jednej, spójnej aplikacji nawigacyjnej dla osób niewidomych.

Logotypy: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej

 

Wróć do początku strony