Rekrutacja uzupełniajaca do treningów O&M w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że trwa druga rekrutacja uzupełniajaca osób z niepełnosprawnością wzroku do treningów O&M w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Zajęcia z orientacji przestrzennej i mobilności

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Polski Związek Niewidomych
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych treningów orientacji przestrzennej i mobilności (O&M) przez instruktorów biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Do kogo adresowane są treningi?

Treningi adresowane są do osób z niepełnosprawnością wzroku, które potrzebują wsparcia w obszarze samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, w tym:

 • dzieci (które przynajmniej rozpoczęły naukę w szkole podstawowej),
 • osób nastoletnich,
 • dorosłych.

W jaki sposób realizowane będą zajęcia?

Indywidualny trening będzie odbywać się w oparciu o wypracowany w projekcie „Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna 1.0)”.

Instruktor orientacji przestrzennej i mobilności przeprowadzi zajęcia zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem Nauczania Orientacji Przestrzennej i Mobilności (IPNOM). Termin i miejsce realizacji zajęć ustalane będą w porozumieniu z instruktorem oraz Organizatorem treningu.

Organizatorami treningu O&M będą:

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

Zasady rekrutacji

Dokumenty zgłoszeniowe należy przesyłać do 24 marca 2023 r.

Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: topon@pfron.org.pl.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdziecie na stronie:

Druga rekrutacja uzupełniajaca osób z niepełnosprawnością wzroku do treningów O&M w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Wróć do początku strony