Rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich dla Ministerstwa Zdrowia w sprawie chorób rzadkich - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Sekwencja DNA

Od 6 do 8 % populacji cierpi na choroby rzadkie, czyli około 2-3 mln pacjentów. Są to choroby w większości uwarunkowane genetycznie (80%).

Chorujący na choroby rzadkie stykają się z takimi problemami, jak:

 • trudność rozpoznania i diagnostyki choroby,
 • dyskryminowanie w dostępie do diagnostyki,
 • narażenie na niebezpieczeństwo korzystania z testów genetycznych niskiej jakości,
 • dramatyczne braki kadrowe w genetyce medycznej/klinicznej,
 • obniżenie poziomu opieki medycznej nad dziećmi z wadami wrodzonymi w pandemii,
 • brak diagnostyki przesiewowej u noworodków,
 • brak instytucji koordynującej Plan dla Chorób Rzadkich,
 • brak działań państwa w zakresie pieczy nad dzieckiem w dostępie do świadczeń i ich refundacji.

Rekomendacje RPO

W związku z powyższymi problemami, Rzecznik Praw Obywatelskich sformułował rekomendacje, mające na celu poprawę sytuacji osób, chorujących na choroby rzadkie.

Wedle zaleceń RPO:

 1. Zespół ekspertów PT Genetyki Człowieka i Konsultanta Krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej przygotowuje szczegółowe rekomendacje dla lekarzy dotyczące diagnostyki genetycznej poszczególnych chorób rzadkich.
 2. Plan dla Chorób Rzadkich, przyjęty przez Radę Ministrów i aktualnie wdrażany – za niezbędne należy uznać wdrożenie jego punktów przez m.in. ośrodki eksperckie chorób rzadkich (OECR), poprawę diagnostyki chorób rzadkich, w tym dostępu do nowoczesnych metod diagnostyki z wykorzystaniem technologii genomowych, dostęp do leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w chorobach rzadkich, Polski Rejestr Chorób Rzadkich/ Rejestr Chorób Rzadkich, Paszport pacjenta z chorobą rzadką, Platforma Informacyjna „Choroby Rzadkie”. Istotne jest przyjęcie tych zapisów, a więc nowelizacja ustawy refundacyjnej.
 3. Uwzględnienie prac Rady ds. Chorób Rzadkich powołanej 26 maja 2022 r.
 4. Przyjęcie ustawy o testach genetycznych.
 5. Ustanowienie nowej specjalizacji „Medyczna genetyka molekularna” dla biotechnologów.
 6. Ustanowienie nowego zawodu medycznego „doradca genetyczny”.
 7. Zmiany w refundacji diagnostyki genetycznej, tj. poszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych o wysokoprzepustowe badania genomowe, finansowanie diagnostyki genetycznej u dzieci w wieku 0-18 z Funduszu Medycznego, zmiana wyceny wizyt w poradni genetycznej.
 8. Wdrożenie wszystkich punktów Planu dla Chorób Rzadkich, w tym powołanie ośrodków eksperckich dla określonych chorób rzadkich.
 9. Powołanie instytucji koordynującej Plan dla Chorób Rzadkich.
 10. Rozszerzenie diagnostyki przesiewowej u noworodków oraz zwiększenie oferty farmakologicznej dla pacjentów z chorobami rzadkimi.
 11. Zwiększenie pieczy nad dzieckiem w dostępie do świadczeń i ich refundacji.

Wróć do początku strony