Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

szara strzałka, na niej osoba na wózku

Poniżej prezentujemy treść przesłania Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Przesłanie António Guterresa

Poszanowanie praw, reprezentacji i przywództwa osób z niepełnosprawnościami sprawi, że nasza wspólna przyszłość będzie lepsza. 

Potrzebujemy zaangażowania każdego, w tym również osób z niepełnosprawnościami, do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Na całym świecie osoby z niepełnosprawnościami i reprezentujące je organizacje podejmują działania zgodne z hasłem „Nic o nas bez nas”. 

COVID-19 obnażył uporczywe bariery i nierówności, z którymi boryka się 1 miliard osób z niepełnosprawnościami na całym świecie. To one zostały najbardziej dotknięte pandemią. 

Nasza odpowiedź na pandemię oraz odbudowa po niej musi uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a działania być kierowane przez nie same. Powinnyśmy budować partnerstwa, rozwiązywać problemy niesprawiedliwości i dyskryminacji, zwiększać dostęp do technologii i wzmacniać instytucje, aby tworzyć bardziej inkluzywny, dostępny i zrównoważony świat po COVID-19.

Wzywam wszystkie kraje do pełnego wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zwiększenia dostępności, a także likwidowania barier prawnych, społecznych, gospodarczych i innych przy aktywnym udziale osób z niepełnosprawnościami i reprezentujących ich organizacji.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami zobowiązujemy się do stworzenia zrównoważonej, inkluzywnej i sprawiedliwej przyszłości dla każdego i bez wykluczania nikogo.

Wróć do początku strony