Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” przyjęty przez PFRON - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Trzy, trzymające się za siebie ręce na tle ukraińskiej flagi

PFRON przyjął program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Obejmuje on wsparcie finansowe organizacji pozarządowych oraz samorządów pomagających uchodźcom z niepełnosprawnością.

Program składa się z dwóch modułów.

Moduł II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Z modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” mogą skorzystać samorządy:

  • wojewódzkie,
  • powiatowe,
  • gminne.

W ramach modułu jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać wsparcie finansowe na działania prowadzone samodzielnie oraz zlecone organizacjom pozarządowym od 24 lutego 2022 roku. Samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj niezbędnej pomocy, wynikający ze specyficznych potrzeb na danym terenie.

Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” jest natomiast skierowany do organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dofinansowywane z PFRON działania muszą być związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy.

Zadania, związane z niesieniem pomocy niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” nie muszą mieć wkładu własnego. Celem dofinansowywanych działań prowadzonych przez organizację pozarządowe powinno być zaspokojenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych beneficjentów programu, w tym:

  • zapewnienie odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia,
  • spełnienie potrzeb socjalnych,
  • integracja społeczna,
  • poradnictwo specjalistyczne, terapeutyczne i psychoterapeutyczne,
  • przygotowanie beneficjentów do wejścia na rynek pracy.

Wsparcie obejmuje także osoby towarzyszące.

Wróć do początku strony