Postulaty Konwentu regionalnego „Budżet osobisty – droga do niezależnego życia” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

wyciągnięta dłoń, na niej zielony symbol załatwionego zadania

Poniżej prezentujemy postulaty, sformułowane przez nas po Konwencie regionalnym „Budżet osobisty – droga do niezależnego życia”.

Zostaną one zaprezentowane dzisiaj, podczas VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

 1. Potrzebna jest edukacja osób z niepełnoprawnościami w zakresie korzystania z budżetu osobistego.
 2. W ramach budżetu osobistego powinno być uwzględniane nie tylko zatrudnianie wspomagane.
 3. Konieczne jest wypracowanie jednego, spójnego modelu budżetu osobistego.
 4. Postulat wprowadzenia do katalogu wydatkowania środków BO kosztów, związanych z pobytem w mieszkaniu wspomaganym/chronionym.
 5. Konieczne jest stworzenie w pełni dostępnej aplikacji cyfrowej, pomagającej prawidłowo zaplanować w ramach BO usługi, wydatki, a następnie realizować wydatki zgodnie z planem.
 6. Brak podwójnego finansowania.
 7. Program, w ramach którego realizowany jest budżet osobisty, powinien być dostępny również w mniejszych miastach.
 8. Konieczne jest uszczegółowienie zakresu wsparcia asystenta w pracy zawodowej użytkownika.
 9. W formularzu autodiagnozy oprócz pytań typu zamkniętego powinna pojawić się wariantowo możliwość samodzielnego opisu dnia.
 10. Członkowie rodziny nie powinni pełnić roli asystentów osobistych.
 11. Określenie zakresu wsparcia indywidualną umową między AOON a OzN.
 12. Im więcej regulacji, tym mniej podmiotowości i możliwości wyboru.
 13. Należy uzupełnić orzekanie o wskazanie potrzeby wsparcia.
 14. BO powinien być umieszczony w ustawie o asystencji osobistej lub ustawie o rehabilitacji, nie trzeba czekać na reformę orzecznictwa.
 15. Asystencja osobista powinna zostać poszerzona o możliwość asystencji zdalnej np. dla osób głuchoniewidomych, z bardzo głębokim niedosłuchem i bardzo ograniczonym wzrokiem.
 16. Mniej formalności i biurokracji przy BO.
 17. BO powinien zbierać wszystkie elementy, które stanowią o niezależnym życiu.
 18. Wprowadzenie nowego rodzaju umowy asystenckiej do kodeksu cywilnego, w której określono by podstawowe ramy prawne. Jej szczegóły byłyby doprecyzowane na etapie zawarcia w ramach swobody umów pomiędzy stronami (asystentem i OzN).
Wróć do początku strony