Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Społecznych dotyczące asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W poniedziałek, 15 listopada miało miejsce posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Społecznych.

Jej głównym tematem była asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami oraz monitorowanie Centrów Usług Społecznych.

Rozmowy toczyły się przede wszystkim wokół kwestii usługi asystencji osobistej i planowanego, projektowanego rozwiązania legislacyjnego.

Jakie były ustalenia Rady?

Prace nad propozycją są zaawansowane. Na połowę grudnia planowane jest przedstawienie twardych założeń koncepcji regulacyjnej, a na rok 2023 roku ich wejście w życie.

Doradczyni Prezydenta RP, Paulina Malinowska-Kowalczyk, zaznaczyła, że Rada współpracuje w tej sprawie bezpośrednio z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem projektowanego rozwiązania jest zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym:

  • niezależności,
  • wolności osobistej,
  • prawa do decydowania o sobie,
  • możliwości brania aktywnego udziału w życiu społecznym.

Co zakłada projekt?

Projekt zakłada dostosowanie usługi asystencji osobistej do indywidulanych potrzeb poszczególnych osób niepełnosprawnych. Inne potrzeby bowiem będzie miała osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, a inne osoba z niepełnosprawnością intelektualną albo z chorobą psychiczną.

Ponadto na etapie przyznawania asystencji będzie tworzony spersonalizowany plan wsparcia, uwzględniający różne potrzeby.

Usługa asystencji osobistej ma być trwała i w nieprzerwanej formie. Dlatego celem nowego rozwiązania legislacyjnego jest stworzenie kontinuum.

Projekt ustawy ma trafić do Sejmu w przyszłym roku.

Plany prawne dotyczące asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami

Wróć do początku strony