Pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnością podejmujących pracę - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Młoda dziewczyna siedząca na podłodze w siadzie skrzyżnym, pracująca na laptopie.

W ramach projektu „Włączenie wyłączonych” wypracowane zostaną nowe instrumenty i narzędzia, wspierające osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy. Mają one również wspomóc pracodawców, chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.

W program „Włączenie wyłączonych” zaangażowane są:

  • Polski Związek Głuchych,
  • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
  • Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Projekt jest elementem „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnością”. Zakłada ona wzrost wskaźnika aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w 2030 roku do 40 %.

Znika świadczeniobiorca, zostaje płatnik podatków

Prace nad nowymi instrumentami i narzędziami zakładają przebudowę całego system. Odbiorcy świadczeń mają stać się płatnikami podatków. Pozwoli to na zwiększenie środków na wsparcie osób najniżej funkcjonujących. Zmiana systemowa umożliwi także uaktywnienie wiele osób, które chciałaby, a nie mogą pracować, przez złe regulacje prawne.

Kompensacja i dostęp, czyli likwidacja pułapki rentowej

W ramach prac Polski Związek Głuchych przygotowuje instrument o nazwie „Kompensacja i dostęp”, który zakłada likwidację pułapki rentowej. Ma ona zniknąć dzięki umożliwieniu swobodnego zarabiania bez względu na otrzymywanie renty. W ten sposób zostanie zniesione kryterium dochodowe.

„Bon na start”

Kolejny instrument wypracowywany w ramach projektu projektu „Włączenie wyłączonych” to „Bon na start”.

Zapewnia on doraźne i tymczasowe wsparcie w postaci dodatku motywacyjnego na pokrycie dowolnych kosztów związanych z podęciem zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami. Bon będzie wspierał osobę z niepełnosprawnością, a nie pracodawców.

„Moje dostępne miejsce pracy”

W ramach instrumentu „Moje dostępne miejsce pracy” osoba z niepełnosprawnością będzie mogła z kolei nabyć sprzęt potrzebny jej miejscu pracy, którego nie może zapewnić jej pracodawca.

Centrum Komunikacji

Ponadto Polski Związek Głuchych w ramach prac zamierza powołać Centrum Komunikacji.

Będzie ono miało za zadanie pomóc w aktywizacji osób głuchych poprzez zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego. Centrum docelowo ma pracować w godzinach 8 – 20.

A co z pracodawcami i przedsiębiorcami?

W ramach projektu Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma przygotować również nowe formy wsparcia dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami, takie jak:

  • rozszerzenie doradztwa zawodowego dla zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami,
  • bon za włączenie i gwarancję zatrudnienia, służący zatrzymaniu pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności lub gdy jego niepełnosprawność się pogłębiła.

Z kolei dostępne i elastyczne dotacje czy wsparcie asystenta biznesu przy uruchamianiu własnego biznesu to propozycje dla osób z niepełnosprawnością, które chcą otworzyć własny biznes. Rozwiązaniami dla tej grupy zajmuje się Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość”.

Z instrumentów Moje dostępne miejsce pracy i Bon na start można korzystać od 1 czerwca.

Nabór wniosków Moje dostępne miejsce pracy i Bon na start

Wróć do początku strony