Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

korytarz, przypominający korytarz sejmu lub parlamentu

Lato to czas urlopów i wyjazdów, dlatego przypominamy o konferencji, która odbyła się 28.06.2021 roku.

Konferencja miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Wilnie. Odbyła się pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy.

Konferencja dotyczyła dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych.

Czego dotyczyła konferencja?

Zadaniem konferencji była wymiana doświadczeń ekspertów z obu krajów i omówienie rozwiązań, odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami. Podczas konferencji wskazywano na:

 • obszary implementacji różnych form komunikacji na Litwie,
 • politykę dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce,
 • zagadnienia dostępu do informacji z punktu widzenia osób niepełnosprawnych.

W wydarzeniu uczestniczyli eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z obu krajów.

Omówiono rzeczywiste potrzeby i wyzwania w obszarze dostępu do informacji oraz doświadczenia osób z niepełnosprawnością.

Konferencję zakończyły słowa Agaty Kornahauser-Dudy:

Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo – i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania – korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw. Dlatego dostosowywanie otaczającej rzeczywistości do szczególnych potrzeb, wynikających z utrudnionej mobilności i innych ograniczeń, jest nie tylko miarą człowieczeństwa i oraz oznaką nowoczesności naszych państw, lecz wprost powinnością władz i decydentów.

Kto uczestniczył w Konferencji?

W Konferencji, oprócz Pierwszej Damy Republiki Litewskiej Diany Nausėdienė oraz Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy, udział wzięli również:

 • dr Jonas Ruškus, Profesor Uniwersytetu Vytautas Magnus, Wiceprezes Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Justina Jakštienė, Wiceminister Ubezpieczenia Społecznego i Pracy (Litwa),
 • Paweł Wdówik, społeczny działacz na rzecz Osób Niepełnosprawnych; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Członek Komitetu Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (Polska),
 • Dovilė Juodkaitė, Prezes Litewskiego Forum Organizacji ds. Niepełnosprawności (Litwa),
 • Krzysztof Michałkiewicz, Prezes PFRON-u w Polsce,
 • Adam Zawisny, Wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia, ekspert w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), koordynator projektów systemowych dotyczących dostępności tematyki niezależnego życia, implementacji Konwecji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, adwokat niezależnego życia i deinstytucjonalizacji (Polska),
 • Ramunė Lebedytė Undzėnienė, Litewskie Towarzystwo Dobroczynne na rzecz Osób z Niepełnosprawnościa Intelektualną,
 • dr. Gedas Malinauskas i Pani Edita Daugėlaitė, wykładowca Uniwersytetu Vytautas Magnus, Prezes i członek Wspólnoty L’Arche w Kownie,
 • mgr Martynas Vitkus, osoba niedowidząca i z niepełnosprawnością ruchową, ekspert w zakresie stosowania technologii informacyjnej przez osoby niedowidzące,
 • mgr Martynas Kazlauskas, osoba z niepełnosprawnością intelektualną, zapraszająca publiczność do włączania się w rozwój alternatywnych form komunikacji.

Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych

Wystąpienie Małżonki Prezydenta podczas konferencji „Information Accessibility for People with Disabilities” w Wilnie

Wróć do początku strony