Patronat Miasta Kraków nad konferencją Pełno(s)prawny Student przyznany! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo miasta Kraków

Nasze starania o patronaty honorowe i medialne nad XV edycją konferencji Pełno(s)prawny Student wieńczy otrzymany patronat Miasta Krakowa i wsparcie Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Dzięki przyznanemu patronatowi informacja o konferencji pojawi się na łamach miejskich mediów, a wydarzenie zyska rozgłos.

Zaistnienie informacji o konferencji w miejskich mediach przyczyni się do promocji działań oraz rozwiązań integracyjnych i antydyskryminacyjnych, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu akademickim, z uwzględnieniem wszystkich jego obszarów osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja wydarzenia Pełno(s)prawny Student dotyczyć będzie przede wszystkim:

  • zagadnienia Koncepcji Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami w perspektywie funkcjonowania uczelni wyższych,
  • podnoszenia kompetencji kadr akademickich w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością,
  • poziomu realizacji projektów w ramach konkursu Uczelnia Dostępna,
  • zakresu oferowanego wsparcia w dostępie do uniwersytetów dla osób z niepełnosprawnościami.

Serdecznie dziękujemy Miastu Kraków za partnerstwo!

Informacje na temat konferencji Pełno(s)prawny Student i program wydarzenia

Pełno(s)prawny Student formularz zgłoszeniowy

Logo portalu kraków.pl Niebieski napis na białym tle kraków.pl
Logo krakow.pl
Wróć do początku strony