Ostatni nabór pomysłów na innowacje społeczne w inkubatorze Włącznik - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Inkubator Włącznik

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przypomina o ostatnim naborze pomysłów na innowacje społeczne w inkubatorze Włącznik.

Sprawdź, jak się zgłosić.

Czym jest Włącznik?

WŁĄCZNIK to przestrzeń, w której wspieramy rozwijanie prostych, oryginalnych w skali kraju pomysłów z obszaru szeroko rozumianego włączenia społecznego.

Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł.

Czekamy na zgłoszenia z całej Polski!

Poszukujemy pomysłów adresowanych między innymi do:

  • dzieci i młodzieży,
  • wychowanków pieczy zastępczej,
  • więźniów i osób opuszczających zakłady karne,
  • osób starszych,
  • osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na długotrwałą chorobę,
  • migrantów,
  • osób LGBT+.

Poszukujemy również ciekawych pomysłów, kierowanych do osób:

  • z niepełnosprawnościami i ich opiekunów,
  • w kryzysie bezdomności,
  • uzależnionych.

Od czego zacząć?

Zapraszamy na warsztaty kreatywne, które odbędą się:

  • 1.02.2022,
  • 4.02.2022,
  • 9.02.2022.

Podczas warsztatów dowiecie się, jaka jest oferta inkubatora i jak wspieramy rozwój innowacji. Wspólnie przećwiczymy również użycie narzędzi, pomagających rozwijać  pomysły.

Ponadto przeprowadzone przez moderatorkę ćwiczenia pomogą skutecznie diagnozować problemy społeczne oraz dostarczą podstawowych narzędzi służących do projektowania innowacyjnych rozwiązań.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zgłosić się wypełniając formularz rejestracyjny

Dodatkowe informacje:

Wróć do początku strony