Okrągły stół z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat wydarzenia

Z okazji obchodzonego 1 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza na spotkanie w formule okrągłego stołu.

Co jest celem wydarzenia?

Celem wydarzenia jest integracja środowiska wspierającego i zrzeszającego osoby niepełnosprawne, pracodawców oraz instytucji zajmujących się ochroną praw osób niepełnoprawnych. Okrągły stół ma ponadto kształtować przyjazne otoczenie społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturalne dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Podczas spotkania mają zostać wypracowane kluczowe postulaty rozwiązań, a także wskazane być mają dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania (ogólnopolskie i lokalne), wspierające powrót do pracy zawodowej i integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Kto weźmie udział w okrągłym stole?

W spotkaniu okrągłym stole, zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, wezmą udział przedstawiciele:

 • organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i ich bliskich,
 • organizacji pacjentów,
 • zrzeszeń związków pracodawców i izb gospodarczych,
 • instytucji publicznych,
 • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • PFRON,
 • Karkonoski Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (KSON).

Gdzie i kiedy?

Okrągły stół odbędzie się 1.12.2022 w godzinach 10:00 – 12:00 w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Berneńskiej 8 w Warszawie. 

Będzie transmitowany online.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Partnerami wydarzenia są:

 • Pracodawcy RP,
 • Federacja Stowarzyszeń Amazonki,
 • Stowarzyszenie „Zostań w Polsce”,
 • CSI Projekty.

Patroni medialni wydarzenia:

 • Co w Zdrowiu,
 • Magazyn Integracja,
 • Medicalpress.pl,
 • Niepelnosprawni.pl


Wróć do początku strony