Od 1 listopada ważna zmiana w komunikatach o pandemii - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

tablica państwowa rzecznika praw obywatelskich

1 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o RTV.

Nakłada ona na nadawców programów telewizyjnych obowiązek nadawania ważnych komunikatów w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

O zmianę zapisu wielokrotnie upominał się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Co zmienia nowelizacja ustawy?

Dzięki wprowadzonej nowelizacji od 1 listopada komunikaty związane z pandemią lub stanem wyjątkowym powinny:

  • zostać przetłumaczone na język polski migowy,
  • zawierać napisy dla niesłyszących,
  • zawierać audiodeskrypcję.

W wydanym komunikacie RPO podkreślił, że równy dostęp do informacji oraz komunikacji jest obowiązkiem państwa.

Realizacja projektu pozwoli na samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, a także zagwarantuje ich pełny udział we wszystkich sferach życia.

Rzecznik wiele razy apelował o wprowadzenie wymogu dostępności komunikatów w sytuacjach nadzwyczajnych dla wszystkich nadawców.

Jak wyjaśnia RPO, osoby głuche w naszym kraju posługują się polskim językiem migowym, stąd tak ważne jest tłumaczenie ważnych komunikatów na PJM.

Z kolei osoby niedosłyszące będą mogły skorzystać z napisów, a osoby niesłyszące, ale znające język ojczysty, koniecznie potrzebują audiodeskrybcji.

Jak brzmi nowy zapis?

Nowy zapis Ustawy brzmi:

Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewnienia, by informacje o charakterze nadzwyczajnym, w tym publiczne komunikaty i ogłoszenia w sytuacji klęski żywiołowej, były rozpowszechniane wraz z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, chyba że ich rozpowszechnienie wraz z tymi udogodnieniami było niemożliwe – nowy ust. 1a i ust. 1b art. 18a ustawy o radiofonii i telewizji po nowelizacji z 11 sierpnia 2021 roku.

Obowiązek ten wynika z praw człowieka i jest elementem szerszej zmiany cywilizacyjnej, która każe przy komunikatach wszelkiego rodzaju zwracać większą uwagę na potrzeby odbiorcy i uwzględniać jego indywidualną sytuację.

Niezwykle cieszy nas coraz większe znaczenie przykładane do dostępności produktów, usług i informacji.

Wróć do początku strony