Nowoczesne technologie a niepełnosprawności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

komputerowe układy elektroniczne, w środku ludzka głowa, niebieska kolorystyka. symbolizuje rozwój technologii na rzecz człowieka

Polscy uczniowie i studenci mają się czym pochwalić!

Podczas gdy licealiści z Białegostoku opracowali rękawicę, pozwalającą na płynną komunikację między osobami migającymi i nieznającymi PJM, studenci krakowskiej akademii Górniczo-Hutniczej są w trakcie opracowywania spersonalizowanej stopy protezowej do wspinaczki ściankowej.

Sprawdźmy, jak nowoczesna technologia łączy dwa światy!

Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego STJM

Twórcami rękawicy, tłumaczącej język migowy, są uczniowie drugiej klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Zdobyli oni pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Młody Innowator 2022.

Działanie wynalazku jest dość proste. Rękawicę, tłumaczącą język migowy, zakłada osoba z niepełnoprawnością. Następnie urządzenie, posiadające szereg czujników, zbiera informacje o ułożeniu poszczególnych palców i całej dłoni. Dane są interpretowane i zamieniane na alfabet migowy. Po rozpoznaniu przez rękawicę poszczególnych liter, dane trafiają do telefonu osoby, nieznającej języka migowego. Litery wyświetlają się na specjalnie stworzonej do tego celu aplikacji.

Uczniowie planują stworzenie drugiego modelu rękawicy, która będzie migać całe wyrazy, a nie tylko pojedyncze litery.

STJM pozwali na płynną komunikację między osobami migającymi i osobami nieznającymi PJM. Może on być stosowany przy nauce języka migowego oraz podczas interwencji służb ratowniczych.

Spersonalizowana stopa protezowa do wspinaczki ściankowej

Studenci krakowskiej AGH z koła naukowego Rapid Prototyping, działającego przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, również nie próżnują. Na uczelni trwają zaawansowane prace nad spersonalizowaną stopą protezową do wspinaczki ściankowej.

Do jej stworzenia studenci wykorzystują technologię skanowania 3D i druku 3D.

Prace dzielą się na kilka etapów:

  1. Sprawdzenie wad i zalet wybranych materiałów możliwych do zastosowania podczas tworzenia protezy stopy oraz zbadanie ich parametrów mechanicznych.
  2. Analiza rozkładu pola odkształceń oraz uchwycenie skomplikowanej geometrii protezy stopy, potrzebnej do wspinaczki ściankowej za pomocą skanera 3D.
  3. Określenie miejsc największej deformacji stopy osoby pełnosprawnej i stopy protezowej podczas pracy na ściance wspinaczkowej.
  4. Stworzenie modelu stopy protezowej w oparciu o technologię druku 3D z co najmniej trzech materiałów.

Celem projektu jest stworzenie stopy protezowej o lepszych parametrach mechanicznych, uproszczonym sposobie jej zakładania oraz wytwarzania.

Kolejnym etapem projektu będzie druk zeskanowanej protezy i użycie do tego co najmniej trzech materiałów.

Studenci zamierzają użyć materiałów o relatywnie niskiej cenie i dobrych właściwościach mechanicznych oraz materiałów droższych, takich jak na przykład nylon wzmacniany włóknem szklanym.

Wróć do początku strony