Nowelizacja w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

wybrane znaki polskiego języka migowego

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza bardzo ważne zmiany w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Sprawdźcie, jakie.

Dofinansowanie do kursów

Nowelizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się umożliwia dofinasowanie z PFRON do kursów:

  • języka polskiego,
  • PJM (Polski Język Migowy),
  • SJM (System Języka Migowego),
  • SKOGN (Sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Na mocy nowelizacji możliwe będzie również skorzystanie z tłumacza-przewodnika.

Kto może skorzystać ze zmian, wprowadzonych nowelizacją?

Z dofinansowania do kursów skorzystać mogą:

  • osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,
  • członkowie ich rodzin,
  • osoby posiadające stały lub bezpośredni kontakt z osobami, mającymi trudności w komunikowaniu się.

Uprawnione osoby, na mocy nowelizacji ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, wprowadzonej w specustawie z 12 marca, będą mogły starać się o sfinansowanie kosztu szkolenia ze środków PFRON.

Dlaczego nowelizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest tak ważna?

Nowelizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jest bardzo ważna nie tylko dla Ukraińców.

Obejmuje ona bowiem również g/Głuchych Polaków, którzy będą mogli na jej podstawie uczyć się języka polskiego. Języka, będącego dla nich językiem obcym.

Na zmianach skorzystają zatem zarówno głusi Ukraińcy przebywający w Polsce, którzy będą mogli uczyć się Polskiego Języka Migowego i języka polskiego, jak i obywatele polscy, cierpiący na niepełnosprawność słuchu.

Dzięki dofinansowaniu kursów języka polskiego będą oni mogli samodzielne funkcjonować.

Wróć do początku strony