Nabór na szkolenie „Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika, przedstawiająca dwoje ludzi, jeden pokazuje coś na mapie, drugi wskazuje kierunek

Ogłaszamy nabór na szkolenie „Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności”, umożliwiające zdobycie uprawnień Instruktora Orientacji Przestrzennej i Mobilności.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Co obejmuje szkolenie?

Szkolenie obejmuje 311 godzin dydaktycznych zajęć oraz 40 godzin praktyki asystencko-pedagogicznej.

Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie. Trening odbywać się będzie pod opieką superwizora.

Realizacja szkolenia i indywidualny trening będą odbywać się w oparciu o wypracowane w projekcie: Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna) oraz Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

W projekcie zaplanowano objecie wsparciem 12 osób, w tym co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością wzroku.

Rekrutacja na szkolenie

Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów.

Termin nadsyłania dokumentów określonych w pkt 2.5.1 Regulaminu: do 15.02.2022 r.

Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres Organizatora – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej e-mail: topon@aps.edu.pl

Szkolenia będą odbywać się w Warszawie.

Dodatkowe informacje

INFORMACJI O PROJEKCIE ORAZ ZASADACH REKRUTACJI UDZIELAJĄ:

 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Kamila Miler-Zdanowska e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel.: + 48 501 230 996
 1. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
 • Ada Wróblewska e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel.: +48 693 171 213
 1. Polski Związek Niewidomych
 • Elżbieta Oleksiak e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl; tel.: +48 662 225 802
 1. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Anna Rozborska e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pl, tel.: +48 663 883 334
 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Katarzyna Krysik e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 564; +48 511 862 229
 • Dominika Szewczyk-Dąbrowa e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 516; +48 538 508 031

Załączniki:

 • Ramowy program zajęć i terminarz zjazdów
 • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
 • Standard kształcenia instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności (wersja wstępna z dn. 07.02.2022)
 • Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna z dn. 07.02.2022).
Wróć do początku strony