„Mocna NGO” czyli bezpłatne szkolenia audytowania dostępności. Rekrutacja - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

fragment męskiej sylwetki siedzącej przy stole z rękoma na klawiaturze laptopa

Serdecznie przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Mocna NGO”, prowadzonego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia audytowania w zakresie dostępności:

 • cyfrowej,
 • architektonicznej,
 • informacyjno – komunikacyjnej.

Sprawdź, co warto o nim wiedzieć.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności w obszarze: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno – komunikacyjnym.

Założeniem projektu jest przygotowanie kadry organizacji na dokonywanie w przyszłości audytów i certyfikacji swojej organizacji a także certyfikacji innych podmiotów w zakresie dostępności.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie  zapraszamy:

 1. Organizacje pozarządowe działające statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami (niezależnie od wielkości organizacji, skali działania czy liczby zatrudnionych osób) zwłaszcza z terenu województw:
 • Zachodniopomorskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Lubuskiego,
 • Podlaskiego
 1. Organizacje działające zwłaszcza w obszarach transportu oraz szkolnictwa wyższego.

Uczestnikami/ – czkami projektu mogą być:

 • członkowie/ członkinie kadry zarządzającej organizacją, 
 • pracownicy etatowi,
 • współpracownicy/ – czki,
 • wolontariusze i wolontariuszki.

Osoby zgłoszone na szkolenie mają obowiązek wziąć udział we wszystkich dniach szkoleniowych obejmujących 40 h dydaktycznych (1 moduł).

Szkolenie  z obszaru dostępności cyfrowej organizowane jest w formie zdalnej na platformie, do której dostęp otrzymają zgłoszone osoby.

Organizacja jest zobowiązana zgłosić uczestników do szkoleń w każdym z 3 obszarów dostępności: cyfrowym, architektonicznym oraz  informacyjno-komunikacyjnym.

Co oferujemy uczestnikom szkolenia?

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • udział w maksymalnie 16 dniach szkoleniowych z trzech obszarów tematycznych ( architektoniczny, cyfrowy i informacyjno – komunikacyjny),
 • doradztwo naszych ekspertów podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach, 
 • certyfikaty ukończenia szkolenia w danym obszarze tematycznym,
 • dostęp do repozytorium e-learningowego.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Aby zgłosić się do projektu „Mocna NGO” należy przesłać formularz zgłoszeniowy w formie skanów na adres e-mailowy: mocnango@firr.org.pl.

Formularze przesyłać można również na adres:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Oddział w Warszawie

Pl. Konstytucji 5/4

00-657 Warszawa z dopiskiem „ Mocna NGO”

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją uczestnictwa, prosimy o kontakt pod nr tel. 663-660-051

Wróć do początku strony