Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawnością” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Infografika. Na niebieskim tle mężczyzna ubrany w biały garnitur z teczka, pnie się pod stopniach, ułożonych z książek. Na końcu akademicki biret.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawnością”.

Wydarzenie organizowane przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Wydarzenie w formie ONLINE w dniach 27-28 września 2022.

Konferencja w ramach projektu „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Główne założenie konferencji

W czasie konferencji specjaliści reprezentujący różne dyscypliny naukowe i sektory biznesu będą mieli możliwość podzielenia sią swoimi doświadczeniami, pomysłami i przemyśleniami z innymi członkami międzynarodowej społeczności.

Zapraszamy w szczególności naukowców – socjologów, psychologów, pedagogów specjalnych, pracowników służby zdrowia, prawników, architektów. Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkich , którzy działają na rzecz inkluzji osób z niepełnosprawnością i ich równości w dostępie do szkolnictwa wyższego oraz doświadczenia studiowania.

Jakie tematy będą poruszane na konferencji?

Przedmiotem dyskusji podczas wydarzenia będą przede wszystkim, choć nie jedynie, następujące zagadnienia:

  • studiowanie jako sposób integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami;
  • bariery społeczne, prawne, architektoniczne i ekonomiczne napotykane przez studentów z niepełnosprawnościami;
  • bariery psychologiczne u młodych osób z niepełnosprawnościami w kontekście podejmowania przez nich wyzwań życiowych;
  • rola zasobów osobistych w pokonywaniu barier przez osoby z niepełnosprawnościami;
  • dostosowanie infrastruktury uczelni i materiałów dydaktycznych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami;
  • nowe technologie wspierające społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami;
  • inne, pokrewne tematy.

Zapisy i dodatkowe informacje

Na konferencję można rejestrować się do 31.08.2022 roku.

Szczegółowe pytania lub prośby o dodatkowe informacje należy kierować na adres:
konferencjainkluzja@afm.edu.pl

Rejestracja na konferencję

Wróć do początku strony