Konsultacje społeczne założeń drugiego konkursu dotyczącego zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami – pt. Uczelnie coraz bardziej dostępne - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

plakat konsultacji społecznych, na pomarańczowym tle studenci w charakterystycznych strojach, w tym student, poruszający się na wózku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami Programu FERS 2021-2027, rozpoczyna konsultacje społeczne założeń drugiego konkursu dotyczącego zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami – pt. Uczelnie coraz bardziej dostępne.

Dokument będzie stanowił integralną część Regulaminu wyboru projektów konkursu planowanego do ogłoszenia jeszcze w tym roku, w ramach Działania 3.1 Dostępność szkolnictwa wyższego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Wszelkie uwagi i pomysły należy zamieścić w formularzu uwag, dostępnym pod linkiem, a formularz kierować na adres dostepni@ncbr.gov.pl do 21 września 2023 r.

Wróć do początku strony