Jednolita europejska karta dla osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zielony identyfiaktor

Komisja Europejska rozpoczęła proces opracowania jednolitej europejskiej karty dla osób z niepełnosprawnościami.

Czemu ma służyć europejska karta dla osób z niepełnosprawnościami?

Celem europejskiej karty dla osób z niepełnosprawnościami ma być dostęp do niektórych usług publicznych na równi we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Ponadto europejska karta osoby niepełnosprawnej ułatwi osobom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się w Unii Europejskiej. Dzięki karcie status niepełnosprawności uznawany w jednym kraju będzie uznawany również w innych. W ten sposób jej posiadacz zyska dostęp do preferencyjnych warunków w przypadku niektórych usług w całej UE.

Ponadto karta dla osób z niepełnosprawnościami może również zawierać unijną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych.

Pilotaż jednolitej, europejskiej karty dla osób z niepełnosprawnościami

Pilotaż europejskiej karty dotyczyć będzie takich obszarów jak:

  • kultura,
  • czas wolny,
  • sport,
  • transport.

Obecnie toczą się dyskusje nad potrzebą rozszerzenia przywilejów związanych z posiadaniem karty, w tym np. na korzystanie z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej UE.

Postulaty dotyczą także sfery edukacji oraz zatrudnienia.

Obecnie prowadzone prace zmierzają w kierunku przygotowania regulacji, w ramach której honorowane będą orzeczenia o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów krajowych także w pozostałych krajach UE.

Konsultacje

Aktualnie Komisja Europejska zaprasza do szerokich pre-konsultacji założeń projektu.

Projekt prowadzony jest DG for Employment, Social Affairs&Inclusion.

Oficjalne konsultacje społeczne mają być przeprowadzone w I kwartale 2023 r.

Propozycja regulacji ma być przedstawiona przez KE na koniec 2023.

Zapraszamy do włączenia się w pre-konsultacje.

Wróć do początku strony