Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 8/2023/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 8/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-173450, na usługę wynajmu sali konferencyjnej dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla uczestników/czek spotkania w ramach konsultacji społecznych Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 8/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali konferencyjnej dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla uczestników/czek spotkania w ramach konsultacji społecznych – Warszawa 02.10.2023.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Fundacja PRO CARITATE, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, NIP 5272088514, Centrum Okopowa, cena: 3.850,00 – 90 pkt

2. AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Dom Kultury „Ochota”, Cena: 4.500,00 – oferta odrzucona

3. BERGO24 Sp. z o.o, ul. Jutrzenki 76, 02-230 Warszawa, NIP 7011144640, cena: 7.933,50 – oferta odrzucona

4. PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba, ul. Krępowieckiego 10/5, 01-456 Warszawa, NIP 5272534623, Novotel**** Warszawa Centrum, cena: 9.655,50 – 45,89 pkt

5. Hotel G.E. Prestige Warszawa Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa, NIP 5252272137, Golden Tulip, cena: 9.840,00 – 35,21 pkt

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę Fundacja PRO CARITATE.

Wróć do początku strony