Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 4/2023/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 4/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-164458, na usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 4/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – 14.07.2023 Łódź

Złożone oferty:

1. Dwa Światy – Elżbieta Żurawska, ul. Czarnołęcka 18, 04-740 Warszawa, NIP: 9521720368, Cena: 390,00 za godz. (za 2 tłumaczy)

2. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C., ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 615,00 za godz. (za 2 tłumaczy)

3. SKRIVANEK Sp. z o.o., Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa, NIP: 6342245400, Cena: 820,41 za godz. (za 2 tłumaczy)

4. Janusz Migowego – Janusz Pierzchalski, ul. Borowej Góry 3/42

01-354 Warszawa, NIP: 5223259430, Cena 2.000,00 za godz. (za 2 tłumaczy)

Wyłoniono Wykonawcę:

Dwa Światy

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA – 18.07.2023 Gdańsk

Złożone oferty:

1. Akademia Polskiego Języka Migowego Paweł Żurawski, ul. Czarnołęcka 18, 04-740 Warszawa, NIP: 9521720380, Cena: 600,00 za godz. (za 2 tłumaczy)

2. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C., ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 615,00 za godz. (za 2 tłumaczy)

3. SKRIVANEK Sp. z o.o., Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa, NIP: 6342245400, Cena: 820,41 za godz. (za 2 tłumaczy)

4. Janusz Migowego – Janusz Pierzchalski, ul. Borowej Góry 3/42 01-354 Warszawa, NIP: 5223259430, Cena 3.000,00 za godz. (za 2 tłumaczy)

Wyłoniono Wykonawcę:

Akademia Polskiego Języka Migowego.

CZEŚĆ III ZAMÓWIENIA – 19.07.2023 Gdynia

Złożone oferty:

1. Akademia Polskiego Języka Migowego Paweł Żurawski, ul. Czarnołęcka 18, 04-740 Warszawa, NIP: 9521720380, Cena: 600,00 za godz. (za 2 tłumaczy)

2. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C., ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 615,00 za godz. (za 2 tłumaczy)

3. SKRIVANEK Sp. z o.o., Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa, NIP: 6342245400, Cena: 820,41 za godz. (za 2 tłumaczy)

4. Janusz Migowego – Janusz Pierzchalski, ul. Borowej Góry 3/42 01-354 Warszawa, NIP: 5223259430, Cena 3.000,00 za godz. (za 2 tłumaczy)

Wyłoniono Wykonawcę:

Akademia Polskiego Języka Migowego.

Wróć do początku strony