Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 2/2023/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-161206, na usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 2/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – 14.06.2023 Warszawa

Złożone oferty:

1. Akademia Polskiego Języka Migowego, ul. Czarnołęcka 18, 04-740 Warszawa, NIP: 9521720380, Cena: 393,60 za godz.

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę Akademia Polskiego Języka Migowego.

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA – 16.06.2023 Łódź

Złożone oferty:

Nie złożono żadnej oferty.

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

Nie wybrał żadnego Wykonawcy.

Wróć do początku strony