Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 2/2023/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2023/4.1/DS/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-151670, w związku z realizacją projektu „Dostępna szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 2/2023/4.1/DS/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sal szkoleniowych/konferencyjnych w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i prowadzących wydarzenie.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, ul. Wybickiego 3 a, 31-261 Kraków, NIP 6770051858, CKH Krowodrza, 11.860,00 zł

Na podstawie weryfikacji dokumentów złożonych przez Oferentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie

Wróć do początku strony