Informacja o wyniku zapytania ofertowego 5/2023/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 5/2023/4.1/DS/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-181198, w związku z realizacją projektu „Dostępna szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 5/2023/4.1/DS/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i prowadzących wydarzenie.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Informacja z dnia 04.12.2023 r.

Zamówienie częściowe nr 2 – Olsztyn – 05.12.2023

Złożone oferty:

AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Kuźnia Społeczna, Cena: 7.550,00

M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Villa Pallas, cena: 8.000,00 zł

Zamówienie częściowe nr 3 – Bydgoszcz – 06.12.2023

Złożone oferty:

AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Cena: 7.883,00

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., 31-109 Kraków, ul. M.J. Piłsudskiego 6/9, NIP: 6772285187, Hotel Best Inn, Cena: 6.500,00

Hotel City Sp. z o.o., ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz, NIP: 5541299562, Hotel City, Cena: 5.600,00

Hotel-Restauracja Maraton s.c. Małgorzata Ziółkowska, Ewa Krzewina, ul. Powstańców Warszawy 13, 85-681 Bydgoszcz, NIP: 9671207721, Hotel-Restauracja Maraton, Cena: 4.922,50

Zamówienie częściowe nr 4 – Łódź – 07.12.2023

Złożone oferty:

AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Łódzki Dom Kultury, Cena: 6.600,00

DiM Hotel Łódź Sp. z o.o., ul. Piotrowska 229/23, 90-456 Łódź, NIP: 7251794917, Hotel Inn Łódź, Cena: 9.585,00

Metalpol Zarządzanie S.A., ul. Kasprzaka 7/9, 91-078 Łódź, NIP: 7292739157, Hotel Borowiecki, cena: 6.100,00 zł

M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Iness, cena: 5.590,00 zł

UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, M Hotel, cena: 8.659,05 zł

W zakresie części zamówienia 2, 3 i 4 oraz zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia zapytanie w związku z okolicznością, iż procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia i uniemożliwia udzielenie zamówienia oraz zawarcie umowy.

W zakresie pozostałych części zamówienia Zamawiający niezwłocznie rozstrzygnie zapytanie ofertowe oraz powiadomi wszystkich Oferentów o jego wynikach.

Informacja z dnia 05.12.2023 r.

Zamówienie częściowe nr 5 – Kraków – 11.12.2023

Złożone oferty:

AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Cena: 7.300,00, pkt 69,04

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, NIP 6770051858, CKH Krowodrza,, Cena: 7.250,00, pkt 79,52

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., 31-109 Kraków, ul. M.J. Piłsudskiego 6/9, NIP: 6772285187, Hotel Metropolo by Golden Tulip, cena: 8.970,00 zł, pkt 66,19

M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Secesja, cena: 5.600,00 zł, pkt 90,00

UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Perła, cena: 5.827,50 zł, pkt 86,49

W wyniku oceny dokumentacji złożonych ofert oraz audytów dostępności przeprowadzonych w obiektach wskazanych przez trzech oferentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z uwzględnieniem aspektów społecznych, Zamawiający odrzucił oferty M Concept oraz UpHotel i wyłonił Wykonawcę Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Informacja z dnia 06.12.2023 r.

Zamówienie częściowe nr 8 – Opole – 15.12.2023

Złożone oferty:

AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Hotel Mercure Opole, Cena: 9.100,00

W wyniku oceny dokumentacji złożonych ofert Zamawiający wyłonił Wykonawcę AM Creative Life.

Informacja z dnia 08.12.2023 r.

Zamówienie częściowe nr 6 – Kielce – 12.12.2023

Złożone oferty:

AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Hotel Dal, Cena: 6.750,00, pkt 73,33

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., 31-109 Kraków, ul. M.J. Piłsudskiego 6/9, NIP: 6772285187, Hotel Tęczowy Młyn, cena: 9.360,00 zł, pkt 62,88

Rekreacja Poltank III S.C. Zenon Człeczyński Jadwiga Człeczyńska, ul. Sikorskiego 2, 25-434 Kielce, NIP: 6572920791, Hotel La Mar, cena: 5.500,00 zł., pkt 90,00

W wyniku oceny dokumentacji złożonych ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych, Zamawiający odrzucił ofertę Rekreacja Poltank III S.C. i wyłonił Wykonawcę AM Creative Life Anna Filipczyk.

Informacja z dnia 12.12.2023 r.

Zamówienie częściowe nr 7 – Katowice – 14.12.2023

Złożone oferty:

AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Moniuszki 7 Centrum Szkoleniowe, Cena: 6.000,00, pkt 84,00

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., 31-109 Kraków, ul. M.J. Piłsudskiego 6/9, NIP: 6772285187, Hotel Diament Arsenal Palace, cena: 8.255,00 zł, pkt 71,05

M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Silesian, cena: 5.600,00 zł, pkt 90,00

UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Silesian, cena: 6.235,65 zł, pkt 80,83

W wyniku oceny dokumentacji złożonych ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych, Zamawiający odrzucił oferty M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, UpHotel Sp. z o.o. oraz Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z uwagi na niespełnienie kryterium dostępności i wyłonił Wykonawcę AM Creative Life Anna Filipczyk.

Informacja z dnia 15.12.2023 r.

Zamówienie częściowe nr 1 – Białystok – 21.12.2023

Złożone oferty:

AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Hotel Esperanto, Cena: 6.460,00, pkt 76,49

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., 31-109 Kraków, ul. M.J. Piłsudskiego 6/9, NIP: 6772285187, Villa Tradycja, cena: 7.380,00 zł, pkt 76,95

M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Silver, cena: 5.490,00 zł, pkt 90,00

Strus Rent Sp. z o.o., al. Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 106, 02-777 Warszawa, NIP: 5213792341, ibis Styles Białystok, cena: 7.250,00 zł, pkt 78,15

UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Silver, cena: 5.581,50 zł, pkt 88,52

W wyniku oceny dokumentacji złożonych ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych, Zamawiający odrzucił oferty M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń i UpHotel Sp. z o.o. z uwagi na niespełnienie kryterium dostępności i wyłonił Wykonawcę Strus Rent Sp. z o.o.

Wróć do początku strony