Informacja o wyniku zapytania ofertowego 12/2023/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 12/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-175705, na usługę stworzenia i dodania napisów na żywo podczas konferencji oraz realizacji transmisji online konferencji, w tym zapewnienia niezbędnego sprzętu i obsługi konferencji w miejscu trwania konferencji w dniu 19.10.2023 w Warszawie w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 12/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi stworzenia i dodania napisów na żywo podczas konferencji oraz realizacji transmisji online konferencji, w tym zapewnienia niezbędnego sprzętu i obsługi konferencji w miejscu trwania konferencji w dniu 19.10.2023 w Warszawie.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Część I – napisy na żywo

Złożone oferty:

1. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C., ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 14.760,00 zł

Zamawiający wyłonił Wykonawcę Profesjonalny Tłumacz

Część II – transmisja online

Złożone oferty:

1. BROADCAST TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Prochowa 24/26, lok. 21, 04-360 Warszawa, NIP: 1132976170, Cena: 27.183,00 zł

2. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C., ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 42.435,00 zł

Zamawiający wyłonił Wykonawcę BROADCAST TEAM

Wróć do początku strony