Informacja o wyniku zapytania ofertowego 10/2023/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 10/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-174066, na usługę wynajmu jednej sali konferencyjnej dla ok. 180 osób i dwóch dodatkowych sal konferencyjnych dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla 180 uczestników/czek konferencji w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 10/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu jednej sali konferencyjnej dla ok. 180 osób i dwóch dodatkowych sal konferencyjnych dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla 180 uczestników/czek konferencji w Warszawie 19.10.2023.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty i punktacja z uwzględnieniem aspektów społecznych:

1. Koncept 2000+ Sp. z o.o. Sp.k, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa, NIP 5223091597, Airport Hotel, cena: 27.065,00 zł, pkt 91,12

2. PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba, ul. Krępowieckiego 10/5, 01-456 Warszawa, NIP 5272534623, Novotel**** Warszawa Centrum, cena: 25.830,00 zł, pkt 95,00

3. Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra, NIP 9131560891, Novotel Warszawa Airport****, cena: 26.720,00 zł, pkt 82,17

4. UpHOTEL Sp. z o. o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP 6112770574, Novotel Warszawa Airport****, cena: 24.394,50 zł, pkt 90,00

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę PRO COMPLEX

Wróć do początku strony