Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/2023/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 7/2023/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-142558, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 7/2023/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, ul. Nowy Świat 26/8 00-373 Warszawa, NIP: 7123211005, Hotel Diament, cena: 5.540,00 zł

2. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Diament, cena: 5.720,00 zł

3. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Diament, cena: 6.008,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji z uwzględnieniem aspektów społecznych, Zamawiający odrzucił oferty Modern Events oraz UpHotel Sp. z o.o. (z uwagi na nie posiadanie aktywnej rezerwacji we wskazanym obiekcie w terminie szkolenia).

Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

M CONCEPT

Wróć do początku strony