Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/2022/POWER/2.18/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 5/2022/POWER/2.18/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-111372, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt PO WER 2.18 w ramach konkursu nr POWR. 02.18.00-IP.01-00-002/1).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 5/2022/POWER/2.18/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty zakup, dostawa, instalacja/montaż, kalibracja i uruchomienie 1 zestawu stanowiskowej pętli indukcyjnej w ramach Projektu „Samorząd bez barier”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. AMBIENT Marcin Marecki, ul. Bukowska 88/4, 60-396 Poznań, NIP 7792154365, Cena: 2.767,50 zł.
  2. AVLPRO Sp. z o. o., ul. Matuszewska 20/131 03-876 Warszawa, NIP 5242768049, Cena: 3.907,71 zł.
  3. OTICON POLSKA Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 22; 00-133 Warszawa, NIP: 5260303881, cena: 3.198,00 zł.
  4. POLSKA FUNDACJA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, NIP: 5562751731, Cena 1.968,00 zł.
  5. PRO-ROCK AV SYSTEM Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 22, 65-052 Zielona Góra, NIP: 9731024089, Cena 3.300,00 zł.

Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

POLSKA FUNDACJA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH

Wróć do początku strony