Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/2021/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 4/2021/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-27128-70540, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Zapytanie ofertowe nr 4/2021/POWER/2.16/FIRR na usługi wynajmu 1 sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek -ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pozostawiono jako nierozstrzygnięte.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-202 Częstochowa, NIP 5771946077, Hotel Arche Geologiczna, cena: 3 952,00 zł
Wróć do początku strony