Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/2021/NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Informujemy o wyniku postępowania nr 4/2021/NGO/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami usługi wynajęcia sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkolenia oraz asystenta/-ki osoby z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mocna NGO”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-202 Częstochowa, Hotel Zatoka Gdańsk, cena szacowana: 22.072,00 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-202 Częstochowa, Hotel Zatoka Gdańsk

Wróć do początku strony