Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2023/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2023/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-141875, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2023/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Firma Handlowo-Usługowa KaJa Jacek Przybylski, ul. A.Necla 4/16 84-200 Wejherowo, NIP: 5881292441, Hotel Gromada, Cena 8.196,00 zł

2. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Lechicka, cena: 7.628,00 zł

3. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Lechicka, cena: 7.304,00 zł.

OFERENT: KaJa LICZBA PUNKTÓW: 90,2

OFERENT: M Concept LICZBA PUNKTÓW: 86,18

OFERENT: UpHotel LICZBA PUNKTÓW: 90

Zamawiający wyłonił Wykonawcę: KaJa

Wróć do początku strony