Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2022/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2022/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-107417, na usługę usługa wynajęcia sali konferencyjnej dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem wyżywienia (obejmującego obiad) w Krakowie dla 50 uczestników/czek spotkania w ramach konsultacji społecznych w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2022/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajęcia sali konferencyjnej dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem wyżywienia w Krakowie dla 50 uczestników/czek spotkania.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków NIP: 6790063497, Hotel Galaxy, 7.450,00

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, ul. Wybickiego 3 a, 31-261 Kraków, NIP 6770051858, CKH Krowodrza, 1.750,00

3. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP 5771946077, Hotel City SM, cena: 3.350,00

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– odrzucił ofertę Jacek Legendziewicz Jordan Group

– odstąpił od wzywania do uzupełnienia oferenta M CONCEPT

wyłonił Wykonawcę Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Wróć do początku strony