Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 10/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 10/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-118538, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 10/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonawcę dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia, noclegów dla uczestników/czek i trenerów/ek szkoleń w ramach projektu „Mocna NGO”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. M CONCEPT Monika Dewerenda-Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP 5771946077, Hotel Arche Geologiczna, cena: 21 000,00 zł,

2. SATORIA Group S.A., ul. Mangalia 1A, 02-758 Warszawa, NIP 5271557591, Best Western Hotel Felix***, cena: 15 480,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

SATORIA Group S.A.

Wróć do początku strony