Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2022/POWER/2.18/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2022/POWER/2.18/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-88410, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt PO WER 2.18 w ramach konkursu nr POWR. 02.18.00-IP.01-00-002/1).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 1/2022/POWER/2.18/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz prezentację obsługi 12 wózków/krzeseł ewakuacyjnych w ramach Projektu „Samorząd bez barier”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. EnSafe sp. z o.o., ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, NIP: 9452220992, cena: 50.997,60 zł.
  2. Katarzyna Ćwiek Haltia, ul. Chorwacka 64/21, 51-107 Wrocław, NIP: 9111400397, Cena 57.000,00 zł.

Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

EnSafe sp. z o.o.

Wróć do początku strony