Informacja o wyniku postępowania nr 8/2021/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 8/2021/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-27128-83828, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer naboru: POWR.02.16.00-00-0089/19).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 8/2021/POWER/2.16/FIRR  z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

  • https://firr.org.pl/
  • https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Nie złożono żadnej oferty.

Nie wyłoniono żadnego wykonawcy.

Wróć do początku strony