Gdyńska kampania „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Infografika. Na rysunku osoba niepełnoprawna, parkująca na miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami, wysiadająca a z samochodu. Obok mężczyzna pełnosprawny przy poprawnie zaparkowanym aucie.

Gdyńska kampania „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście” ma na celu przypomnienie o zakazie parkowania na miejscach, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Niebieskie pole na parkingu z charakterystycznym wózkiem dla osób z niepełnosprawnością służy osobom, które z uwagi na niepełnosprawność nie są w stanie przemierzać dużych odległości.

W ramach kampanii, przy współpracy z Pomorską Fundacją Filmową, nakręcono spot filmowy, który w niecodzienny sposób skłania do refleksji do zajmowania ról czy miejsc, które do nas nie należą i których zajmować nie powinniśmy.

Wymagania techniczne

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą stanowisko parkingowe dla osoby z niepełnoprawnością powinno mieć co najmniej 3,6 metrów szerokości oraz 5 metrów długości.

Długość wzdłuż jezdni została określona na 6 metrów.

Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością powinno być wyróżnione oznakowaniem poziomym. Składa się na nie niebieska powierzchnia ograniczona białymi liniami i symbolem osoby z niepełnosprawnością.

Konieczne jest także oznakowanie pionowe – znak D-18a „parking – koperta” oraz T-29 z piktogramem osoby niepełnosprawnej.

Wróć do początku strony