Galeria Innowacji Społecznych dla dostępności Łódź - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Białe żarówki na niebieskich kartach, symbol innowacji

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w polityce społecznej to ważne wyzwanie samorządów regionalnych. Realizując to zadanie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uruchomił i prowadzi począwszy od 2016 roku inkubatory innowacji społecznych, które mają na celu tworzenie niestandardowych sposobów na rozwiązywanie problemów społecznych.

Po trzech latach realizacji projektu „Inkubator Dostępności” chcemy zaprezentować Państwu i mieszkańcom województwa łódzkiego wybrane innowacje, które rekomendujemy do wykorzystania na szeroką skalę. Będzie to okazja do poznania rozwiązań, które są gotowymi do zastosowania produktami i mogą wpłynąć na zwiększanie dostępności w Państwa regionie. Jednocześnie wpisują się w najnowsze trendy polityki społecznej państwa i wypełniają założenia Programu Rządowego Dostępność Plus na lat 2018-2025.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w „Galerii Innowacji Społecznych dla dostępności”, która odbędzie się 14 grudnia 2022 roku w Łodzi w Hotelu Borowieckim ul. Marcina Kasprzaka 7/9 w Łodzi o godz. 10:00

Przedstawimy między innymi:

  • nowatorskie modułowe maty tworzące ścieżki bezpiecznego poruszania się po imprezach plenerowych dla osób niewidomych,
  • rozwiązanie, dzięki któremu osoby g/Głuche mogą odczuć muzykę,
  • wózek zakupowy, który pozwala rodzicom dzieci z niepełnosprawnością na samodzielne i wygodnie zrobienie zakupów.

Prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres: aparszewska@rops.krakow.pl do dnia 09.12.2022 r.

O szczególnych potrzebach związanych z uczestnictwem np. potrzeba korzystania z tłumacza PJM, prosimy informować bezpośrednio przy zgłoszeniu.

Plakat wydarzenia
Wróć do początku strony