dr Anna Rdest powołana do rady UJ ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podium, na nim trzy puchary

Miło nam poinformować, że 24 listopada dr Anna Rdest została powołana z ramienia FIRR do Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju.

Gorąco gratulujemy i życzymy owocnych obrad Rady!

Tym samym UJ docenił ogromne doświadczenia Fundacji, a także zaawansowanie naszych prac w obszarze dostępności i dostępności uczelni.

Czym zajmuje się Rada UJ ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju?

Radę powołano na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z realizacją
na Uniwersytecie Jagiellońskim projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój„.

Celem Rady jest monitorowanie rezultatów i wpływu projektu „Odpowiedzialne wsparcie
i zrównoważony rozwój” na sytuację osób z niepełnosprawnościami.

Jej celem jest również przedstawianie władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego obszarów, które powinny w sposób zrównoważony podlegać coraz większemu otwarciu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

Do Rady powołani zostali ponadto:

 • Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej,
 • Prorektor UJ ds. rozwoju,
 • przedstawicielka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej,
 • kierownik projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”,
 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. projektów strategicznych,
 • Koordynator do spraw dostępności,
 • Profesorowie Instytutu Socjologii,
 • Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, Wydział Farmaceutyczny,
 • przedstawiciel Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży,
 • członkowie Katedry Postępowania Administracyjnego,
 • ekspertka w dziedzinie socjologii niepełnosprawności,
 • członek Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM,
 • kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • architekt,
 • przedstawiciel Instytutu Informatyki Stosowanej,
 • przedstawicielka Działu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • przedstawiciel Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 • studentki UJ.

Wróć do początku strony