Dostępność, czyli budowanie świadomości - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Po lewej stronie polski orzeł w koronie

Przedstawiamy krótkie podsumowanie rozmowy z Małgorzatą Jarosińską- -Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozmowa dotyczyła funkcjonowania Programu Dostępność Plus, dostępności zabytków oraz sposobów rozpatrywania skarg obywateli.

Dostępność zabytków

Często na przeszkodzie dostępności obiektów zabytkowych staje… konserwator. Nie zawsze możliwe jest wybudowanie na przykład windy. Nie oznacza to jednak, że obiekt ma być niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomocne mogą okazać się rozwiązania alternatywne oraz nowe technologie. Przykładem są:

  • okulary VR,
  • nagrania filmowe dobrej jakości, które można zobaczyć na monitorze.

Warto pamiętać, że rozwiązania alternatywne i nowoczesne technologie nie tylko odpowiedzą na potrzeby osoby z niepełnosprawnością, ale również staną się dodatkową atrakcją dla osób zwiedzających.

Podsumowanie programu Dostępność Plus

W Programie Dostępność Plus realizowanych jest około 100 różnych inicjatyw, wpisujących się w 44 działania Programu. W działania zaangażowano ponad 8 mld 700 mln zł z Funduszy Europejskich i budżetu państwa.

Do największych sukcesów Programu należy:

  1. Uchwalenie Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  2. Realizacja takich inicjatyw jak: Przestrzeń Dostępnej Szkoły, Dostępność Plus dla Zdrowia, Transport Door to Door czy Fundusz Dostępności.
  3. Postęp w zmianie mentalności i sposobu myślenia, prowadzący do uznania, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo w pełni korzystać z wszelkich praw publicznych.
  4. Budowanie świadomości o istotności dostępności, a także jej roli w budowaniu konkurencyjności.

Czym są komfortki?

Słowo „komfortka” pochodzi od połączenia wyrazów „komfort” i „toaletka”. „Komfortki” pozwalają w godnych warunkach przeprowadzić czynności higieniczne w przestrzeni publicznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii pracuje nad jak najszybszym wprowadzeniem w życie tego rozwiązania.

Środki na tworzenie komfortek samorządy mogą otrzymywać z Funduszu Dostępności. Obejmuje on przebudowę toalety czy innego pomieszczenia w celu stworzenia w nim komfortki.

Dostępność to budowanie świadomości przez lata wywiad z Małgorzatą Jarosińską- -Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej

Wróć do początku strony