Dostępne Muzeum POLIN - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Tyflografika do obrazu „Bez tytułu”. Fot. M. Jaźwiecki Zbliżenie na część tyflografiki „Bez tytułu”. Wypukły rower, za nim ścieżka, dookoła zieleń. Po lewej stronie tyflografiki trzy czarne wieże strażnicze. Za horyzontem niebo.

Wielozmysłowe tyflografiki są już dostępne w Muzeum POLIN.

Można je znaleźć na wystawie prac jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, Wilhelma Sasnala.

Opracowanie tyflografik przez Muzeum POLIN i Fundację Wielozmysły wpisuje się w wieloletnie działania Muzeum na rzecz dostępności eksponatów i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami.

Ekspozycja „Taki pejzaż” będzie otwarta dla publiczności do 10 stycznia 2022 r.

Dlaczego nowe tyflografiki są wyjątkowe?

Dostępne na wystawie Wilhelma Sasnala tyflografiki, pomocne dla osób niewidomych i słabowidzących, powstały we współpracy z Fundacją Wielozmysły i grupami osób z niepełnosprawnościami wzroku.

Opracowane przez Muzeum POLIN wielowarstwowe materiały pobudzają wyobraźnię i pozwalają zrozumieć sens prezentowanego dzieła. Tyflografiki powstały z:

  • drewna,
  • piasku,
  • skrawków tkanin.

Tyflografiki pozwalają poczuć temperaturę zastosowanej barwy, fakturę pociągnięć pędzla, nastrój i emocje zapisane w obrazie.

Materiały, dostępne w Muzuem POLIN, różnią się od tradycyjnych, które bywały nieczytelne, niezrozumiałe i nie pozwalały na odtworzenie w wyobraźni bardziej metaforycznych obrazów.

Celem nowych materiałów jest zbliżenie się do odbiorców i danie im możliwości pełnego uczestnictwa w kulturze.

Dwie osoby, najprawdopodobniej kobiety, oglądają tyflografikę do obrazu „Szkielet wody” (2008, olej na płótnie). Na czarnym, gładkim płótnie naklejone są elementy przypominające kości/kostki. Powyżej jest część chropowata.
Tyflografika do obrazu „Szkielet wody”. Fot. D. Matłoch

Kilka słów o wystawie

Wystawa „Wilhelm Sasnal: Taki pejzaż”, zainaugurowana 17 czerwca 2021 r. w Muzeum POLIN, jest pierwszą indywidualną prezentacją twórczości artysty w polskim muzeum. Obejmuje ona prace artysty powstałe w ciągu minionych dwudziestu lat.

Wystawa jest ważnym wydarzeniem z dziedziny sztuki współczesnej – zarówno w kontekście polskim, jak i światowym. Oprócz prac z kolekcji polskich prezentujemy również zagraniczne prace Wilhelma Sasnala, często pokazywane po raz pierwszy.

To ciekawa propozycja nie tylko dla osób zainteresowanych relacjami polsko-żydowskimi, ale także dla wszystkich, którym emocjonalnie nieobojętne są sprawy dzisiejsze.

Wystawa Wilhelm Sasnal „Taki pejzaż”

Jak skorzystać z tyflografik i audiodeskrypcji?

Usługa przewodnika, oprowadzającego po wystawie grupy osób z niepełnosprawnością wzroku z wykorzystaniem tyflografik jest bezpłatna.

Rezerwacje można zgłaszać na adres mailowy: grupy@polin.pl

Tyflografiki znajdują się w kasetce przy wejściu na ekspozycję.

Tyflografiki uzupełniają audiodeskrypcje, dostępne na audioprzewodnikach.

Audioprzewodniki można znaleźć w kasach Muzeum POLIN.

Audiodeskrypcje do wybranych prac Wilhelma Sasnala

Zwiedzający z niepełnosprawnością wzroku idą przez galerie prac Wilhelma Sasnala. Większość porusza się za pomocą białych lasek, jeden mężczyzna idzie z psem przewodnikiem.
Oprowadzanie po wystawie Fot. D. Matłoch.
Wróć do początku strony