Dostępne instytucje kultury. Poradnik - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Koncert muzyki rozrywkowej. Na scenie muzyk, przed sceną bawiąca się publiczność

Fundacja Kultury bez Barier we współpracy z Fundacją Katarynka, Fundacją Integracja i Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie stworzyła unikatowy poradnik „Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności”.

Poradnikowi patronuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności” pomoże w prowadzeniu regularnej działalności instytucji kultury, ułatwi odpowiedź na pytania jak przygotować wystawę lub warsztat artystyczny, aby były dostępne. Podpowiada przepisy prawa i przykłady dobrych praktyk.

Poradnik dostępności instytucji kultury, czyli co?

Zawarte w poradniku wskazówki mają za zadanie:

  • pomóc instytucjom kultury w prowadzeniu działalności,
  • ułatwić przygotowanie dostępnych wydarzeń,
  • wypromować wydarzenia w sposób dostępny,
  • udostępnić przestrzenie.

Poradnik opublikowany na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zawiera słownik, w którym wyjaśniono między innymi pojęcia:

  • audiodeskrypcja,
  • polski język migowy,
  • tyflografika”.

Część rozdziałów poświęcono zarządzaniu dostępnością, dostępności architektonicznej, informacyjnej i cyfrowej. W publikacji zamieszczono też odwołania do przepisów prawnych i przykłady dobrych praktyk.

Opracowanie powstało w ramach projektu SUCCESSIBILITY – zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.19  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 

W poradniku postawiono na wskazanie przede wszystkim praktycznych rozwiązań oraz przykładów wdrożeń w różnych instytucjach kultury. Poradnik jest pomocnym narzędziem dla sektora kultury, kompendium wiedzy solidnej i okazją do zainspirowana się.

Dostępność Plus – poradnik dla kultury

Wróć do początku strony