banknoty pięćdziesięcio i stuzłotowe rozłożone w wachlarz na powierzchni symbolizują świadczenie
Podczas posiedzenia Sejmu we środę, 31 lipca posłowie przyjęli poprawki Senatu ws. ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Za głosowało 244 posłów, przeciw było 163, a 10 wstrzymało się od głosu. Poprawki zostały zostały zaproponowane przez Senat tego samego dnia. Wcześniej – ale również we środę – proponowane zmiany zapisów były…
Mimo zobowiązania dotyczącego prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami, które wynika z ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, większość z nich nadal pozostaje poza rynkiem pracy. Dla osób z niepełnosprawnością praca jest bardzo ważnym czynnikiem, pozwalającym nie tylko na ekonomiczną niezależność, poprawę jakości życia czy zwiększeniem poczucia własnej wartości, lecz także bardzo…
Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą Prezydent RP podpisał 6 czerwca, podmioty lecznicze nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2019 roku. Prawo…
Do biura Fundacji w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista/ka ds. staży/Pośrednik/czka pracy do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Aplikacje można składać do końca lipca. Fundacja jest otwarta na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Miejsce pracy: Warszawa. Zatrudnienie na pełen etat. Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:–…
banknoty pięćdziesięcio i stuzłotowe rozłożone w wachlarz na powierzchni symbolizują świadczenie
Prawie jednogłośnie w piątek 19 lipca w Sejmie przyjęto ustawę zakładającą przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Co ważne Sejm przyjął także poprawkę dotyczącą limitu dochodowego, dzięki której został poszerzony krąg osób uprawnionych do pobierania świadczenia. Projekt zakłada wypłatę 500-złotowego uzupełniającego świadczenia co miesiąc dla dorosłych osób niezdolnych do…
różne symbole pokazujące różnorodne potrzeby: osoba na wózku, osoba z psem, z laską, kobieta ciężarna. To ilustracja do projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W piątek 19 lipca Sejm przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z jej zapisami podmiot publiczny będzie miał obowiązek zapewnić dostępność poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania, nowych rozwiązań i usprawnień w usuwaniu istniejących barier. To przełomowe wydarzenie, które znacząco ułatwi osobom z niepełnosprawnościami drogę do samodzielności. W praktyce zapisy ustawy oznaczają, że…