5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

lniane płótno, na nim namalowane drzewo, na koronie drzewa odciski różnobarwnych dłoni

5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 17 grudnia 1985 roku.

Co warto wiedzieć o wolontariacie?

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to przede wszystkim osoba wielkiego serca, która jest gotowa nieodpłatnie poświęcić swój wolny czas na pomoc innym osobom, znajdującym się w potrzebie.

Jej działalność regulują jednak przepisy, a dokładniej ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku.

Zgodnie z jej brzmieniem, wolontariuszem jest ktoś, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych i instytucji, działających w różnych obszarach społecznych. Ustawa zakazuje wprost korzystania przez instytucje z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej.

Aby pomoc spełniała definicję wolontariatu, musi wykraczać poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Gdzie działają wolontariusze?

Wolontariat to niezwykle szerokie pojęcie. Ludzi, którzy z wielkiego serca poświęcają się dla dobra innych możemy spotkać w:

  • domach dziecka,
  • hospicjach,
  • domach pomocy społecznej,
  • muzeach,
  • schroniskach dla zwierząt,
  • instytucjach publicznych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • placówkach kultury.

Bezinteresowna praca na rzecz innych to także zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia.

Wolontariat w Polsce

Wolontariat w Polsce rozwija się od 1990 roku.

W roku 2008 około 11,3%, czyli aż niemal 4 mln dorosłych Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

Wróć do początku strony