23 luty, czyli Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika, symbolizująca osobę w depresji. Kobieta siedzi z podciągniętymi kolanami, z głową, schowaną w ramionach. Część jej ciała rozsypuje się na kawałki

Dzisiaj obchodzimy bardzo ważne święto, czyli Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 roku.

Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba, związana z zaburzeniami nastroju. Dotknąć może każdego, bez względu na płeć czy wiek, przy czym zazwyczaj chorzy należą do grupy osób zawodowo czynnych pomiędzy 18 a 44 rokiem życia.

Badania epidemiologiczne wskazują również, że na depresję cierpi dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Chociaż choroba jest uleczalna, może nawracać: jest ciężkim, przewlekłym schorzeniem, które wymaga pomocy lekarskiej oraz wsparcia rodziny i przyjaciół.

Depresję leczy się farmakologicznie lekami przeciwdepresyjnymi i psychoterapią.

Czas leczenia dla każdego jest indywidualny.

Szacuje się, że w Polsce około 8 mln ludzi cierpi na depresję lub stany depresyjne z czego tylko 1,5 mln jest zdiagnozowanych i leczonych.

Z przeglądu najnowszych danych przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że:

 • w chwili obecnej depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie,
 • w roku 2020 będzie drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata,
 • już teraz depresja stanowi najpoważniejszą przyczynę zaburzeń w życiu ludzi.

PAMIĘTAJ! Depresja może być chorobą śmiertelną!

Statystyki dotyczące częstości samobójstw dowodzą, że przyczyną zgonu około 20-30% chorujących na depresję jest zamach na własne życie.

Wskaźnik ten nie ulega istotnej zmianie na przestrzeni lat.

Stygmatyzacja chorych

Dużym problemem w przypadku osób, chorujących na depresję, jest ich stygmatyzacja.

Z badań prowadzonych w różnych krajach wynika, że znaczny odsetek osób z depresją napotyka poważne trudności w adaptacji do środowiska i funkcjonuje w sposób nieprawidłowy.

Przejawami złej adaptacji są:

 • duży wskaźnik osób nie zawierających związku małżeńskiego,
 • duży wskaźnik rozwodów i rozbitych małżeństw,
 • znaczna częstość przerw w pracy,
 • częste zmiany pracy,
 • niższy poziom aspiracji,
 • gorsze osiągnięcia zawodowe,
 • wysoki wskaźnik osób korzystających z zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków chorobowych, rent,
 • niższy status materialny i społeczny,
 • duży wskaźnik alkoholizmu i uzależnień.

W efekcie stygmatyzacji ponad połowa chorych nie korzysta również z pomocy lekarskiej.

Jakie są przyczyny depresji?

Naukowcy i psychologowie od lat spierają się, co do możliwych przyczyn pojawienia się depresji.

Wyróżnia się przyczyny:

 1. Psychologiczne: związane ze stresem, żałobą, w przebiegu zaburzeń nerwicowych.
 2. Somatyczne: w schorzeniach somatycznych, w chorobach organicznych mózgu, związane ze stosowaniem leków i innych substancji, w przebiegu zatruć, uzależnień.
 3. Endogenne, czyli pierwotne zaburzenia depresyjne: występujące w chorobach i zaburzeniach afektywnych oraz schizoafektywnych.

Jak objawia się depresja?

Depresji towarzyszy szereg objawów, takich jak:

 • smutek,
 • przygnębienie,
 • przykre przeżywanie ogółu wydarzeń,
 • anhedonia,
 • zobojętnienie depresyjne,
 • spowolnienie myślenia, tempa wypowiedzi,
 • poczucie obniżonej sprawności intelektu i pamięci,
 • spowolnienie, zahamowanie ruchowe,
 • utrata energii, siły,
 • poczucie ciągłego zmęczenia,
 • hiposomnia (wczesne budzenie się, sen płytki przerywany),
 • hipersomnia (senność w ciągu dnia),
 • „rano gorzej, wieczorem lepiej”,
 • bóle głowy,
 • wysychanie w jamie ustnej,
 • zaparcia,
 • brak apetytu, ubytek masy ciała,
 • poczucie napięcia, zagrożenia, trwożliwe oczekiwanie,
 • niepokój manipulacyjny, podniecenie ruchowe.

W przebiegu choroby wyróżnia się również objawy towarzyszące, do których należą: poczucie winy, depresyjna ocena własnej osobowości, zdrowia, szans wyleczenia, depresyjna ocena własnej sytuacji, zniechęcenie do życia, myśli i tendencje samobójcze, zmniejszenie liczby i zakresu zainteresowań, obniżenie zdolności do pracy, osłabienie kontaktów z otoczeniem, brak dbałości o higienę.

Co mówi osoba, chorująca na depresję i czego jej nie mówić?

Osoba, doświadczająca stanów depresyjnych często może wypowiadać takie komunikaty, jak:

nie mogę spać

jestem w dołku

nie mam sił

mam taki ból w nadbrzuszu

nie mam apetytu

jest mi ciągle jakoś tak źle

Bardzo ważnym jest aby w porę wychwytywać niepokojące sygnały i proponować osobie w depresji adekwatną pomoc.

Równie istotna jest wiedza, czego NIE NALEŻY MOWIĆ osobie w depresji. Unikaj zatem rad:

 • „Weź się w garść!”
 • „Inni mają gorzej!”
 • „Nie przesadzaj!”
 • „Wyjdź do ludzi!”
 • „Znajdź sobie zajęcie!”
 • „Nie rób mi tego!”
 • „Uśmiechnij się!”
 • „Życie nie jest bajką!”

Jakie są konsekwencje nieleczonej depresji?

Szybka reakcja otoczenia i zaproponowanie osobie chorej na depresję odpowiedniej pomocy oraz wsparcia są niezwykle ważne. Nieleczona depresja może bowiem prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, takich jak:

 • samobójstwo,
 • nadumieralność związana z pogorszeniem przebiegu chorób somatycznych,
 • duży wskaźnik osób nie zawierających związku małżeńskiego oraz rozwodów i rozbitych małżeństw,
 • przerwy w pracy, częste zmiany pracy,
 • niższy poziom aspiracji, gorsze osiągnięcia zawodowe,
 • wysoki wskaźnik osób korzystających z zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków chorobowych, rent,
 • niższy status materialny i społeczny
 • duży wskaźnik alkoholizmu i innych uzależnień.

Wróć do początku strony