Pełno(s)prawny Student 2021 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W roku 2021 pandemia COVID-19 nadal nie odpuszczała.

Dlatego po raz kolejny spotkaliśmy się w, już przetestowanej z powodzeniem, formie zdalnej.

XV edycja konferencji Pełno(s)prawny Student miała miejsce 2 grudnia 2021 roku.

Odnotowaliśmy 250 zgłoszeń i udział ponad 200 uczestników; najwięcej od początku organizacji wydarzania.

Program konferencji

09:00-09:30 Otwarcie Konferencji, dr hab. Anna Maria Waszkielewicz, Fundatorka, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Justyna Kucińska, Prezeska Zarządu, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

09:30-10:30 Koncepcja Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami w perspektywie funkcjonowania uczelni wyższych, Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Justyna Kucińska, Prezeska Zarządu, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

10:30-11:30 Podnoszenie kompetencji kadr akademickich w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki, Ariel Fecyk, Joanna Kamola-Brzózan, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

11:30-11:50 Przerwa

11:50-14:00 Poziom realizacji projektów w ramach konkursu Uczelnia Dostępna, Anna Marciniak, Biuro Strategii i Rozwoju, Karolina Pogorzelska, kierowniczka Sekcji Obsługi Beneficjenta FS II w Dziale Współpracy z Beneficjentem, Elżbieta Kuźba, specjalistka w Sekcji Obsługi Beneficjenta FS I w Dziale Współpracy z Beneficjentem, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

14:00-14:45 ATU – Access To Universities for Persons with Disabilities (Dostęp do uniwersytetów dla osób z niepełnosprawnościami) – zakres oferowanego wsparcia, dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podsumowanie XV edycji konferencji Pełno(s)prawny Student cz. I

Podsumowanie XV edycji Konferencji Pełno(s)prawny Student cz. II

Patronaty honorowe: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich. Partner wydarzenia: Kraków. Patronaty medialne: niepelnosprwn.pl krków.pl, Integracja, TVP3 Kraków, KSSN.

Wróć do początku strony