Pełno(s)prawny Student 2019 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

13-sta edycja konferencji Pełno(s)prawny Student, która odbyła się 14 listopada 2019 roku, zgromadziła 150 uczestników. Przysłuchiwali się oni wystąpieniom kilkunastu prelegentów, podzielonym na cztery sesje tematyczne.

Konferencja miała miejsce w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Jak co roku, program wydarzenia był niezwykle bogaty.

Fundusz wsparcia osób z niepełnosprawnością

O funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnością mówił Mariusz Zielonka, Z-ca Dyrektora departamentu budżetu i finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zebranym uczestnikom przedstawił sytuację związaną z otrzymywaniem dotacji, wykorzystaniem jej oraz mechanizmem rozliczania.

Uczelnia dostępna

Duże emocje oraz dyskusje pojawiły się podczas omawiania przez przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju etapu składania wniosków do konkursu uczelnia dostępna. Piotr Krasiński, Dyrektor działu rozwoju kadry naukowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwrócił uwagę na potrzebę łączenie dostępności zarówno na poziomie projektowym, jak i wykonawczym.

Projektowanie uniwersalne

O roli i znaczeniu projektowania uniwersalnego mówił również przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiednie dbanie o dostępność np. architektoniczną może zapewnić zatrudnienie przeszkolonych architektów oraz świadomość o dostępności kadr uczelni, odpowiedzialnych za jej wprowadzanie.

Echolokacja

Echolokacja jest sposobem wykorzystania dźwięków w celu lokalizacji barier lub przeszkód. Wyćwiczenie tej umiejętności pozwala osobom  z niepełnosprawnościami wzroku ocenić również, z jakiego materiału jest przeszkoda oraz w jakiej odległości się znajduje. Opowiadała o niej dr Kamila Miller-Zdanowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Nasz fundacyjny projekt dla osób z dysfunkcją wzroku Echoprovip, współfinansowany w ramach programu Erasmus Plus, przedstawiła nasza wiceprezeska, Anna Rozborska.

Dostępność uczelni i akademickiego życia – XIII konferencja Pełno(s)prawny Student fotorelacja

grafika zwiera logotypy organizatorów - Gminy Miejskiej Kraków, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, FIRR. Logotypy instytucji współfinansujących: Gminy Miejskiej Kraków oraz projektu echolokacja dla osób z dysfunkcją wzroku, współfinansowanego w ramach programu unii europejskiej Erasmus plus, patronaty honorowe: Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronaty medialne: Radio Kraków, tyfloświat.pl, niepelnosprawni.pl, KSSN, Fundacja Integracja, naszesprawy.pl, TVP3 Kraków
Wróć do początku strony