V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami miał miejsce 10 października 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, przy ul. Bobrowieckiej 9 Warszawie.

W tym roku odbywał się pod hasłem „Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki”.

Podczas kongresu rozmawiano o aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami.

Dyskutowano o dobrych przykładach oraz o barierach, uniemożliwiających aktywność obywatelską.

Szukano rozwiązań, umożliwiających większemu gronu OzN osób skuteczne działanie publiczne, a także zwiększające widoczność ich aktywności.

V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami był organizowany przez Polskie Forum Osób
z Niepełnosprawnościami i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przy wsparciu licznych organizacji oraz osób.

Kongres był współfinansowany ze środków otrzymanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Program Kongresu

Logotypy organizatorów kongresu
Wróć do początku strony