Samorząd Równych Szans 2016 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Z przyjemnością informujemy, że znamy wyniki konkursu „Samorząd Równych Szans” 2016 na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy. Gratulujemy!

Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano nagrody oraz wyróżnienia w trzech kategoriach:

 • najlepsza gmina
 • najlepszy powiat grodzki
 • najlepszy powiat ziemski/województwo

Poniżej przedstawiamy laureatów statuetki oraz wyróżnionych w konkursie Samorząd Równych Szans (kolejność alfabetyczna):

POWIAT GRODZKI

LAUREACI STATUETKI:

 1. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ „Jastrzębie-Zdrój – w służbie niepełnosprawnym mieszkańcom”
 2. KONIN „Inkubator Aktywności”
 3. WARSZAWA „Od systemowego podejścia do realizacji! Wybrane działania miasta stołecznego Warszawy zrealizowane w 2015 roku na rzecz osób z niepełnosprawnościami”

WYRÓŻNIENI:

 1. GLIWICE „BIBLIOTEKA SZEROKO OTWARTA – działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach na rzecz osób z niepełnosprawnością”
 2. KATOWICE „Kompleksowe działania podejmowane w mieście Katowice na rzecz młodzieży niepełnosprawnej”
 3. KRAKÓW „Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty i aplikacja mobilna przewodnika”
 4. ŁÓDŹ „Łódzki system wczesnego wspomagania rozwoju”
 5. RYBNIK „Kompleksowe podejście samorządu do wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 6. SŁUPSK „Przyjazny transport w Słupsku – dostosowanie przestrzeni i komunikacji miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”
 7. SOSNOWIEC „Wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”
 8. WROCŁAW „Wrocław bez barier 2016”

POWIAT ZIEMSKI

LAUREACI STATUETKI:

 1. POWIAT OPOCZYŃSKI „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020”
 2. POWIAT POZNAŃSKI „PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ – Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”
 3. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE „Kampania społeczno-informacyjna Rodzicielstwo bez barier”

WYRÓŻNIENI:

 1. POWIAT CIESZYŃSKI „USPRAWNIANIE PRZEZ DZIAŁANIE”
 2. POWIAT KARTUSKI „Zintegrowany system edukacji i pomocy dla dziecka niepełnosprawnego w powiecie kartuskim”
 3. POWIAT LIMANOWSKI „Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”
 4. POWIAT PISKI „Klub samopomocy dla osób niepełnosprawnych – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w społeczności lokalnej”
 5. POWIAT WIELICKI „Aktywna Mama”

GMINA

LAUREACI STATUETKI:

 1. BRUSY „Gmina Brusy dla Niepełnosprawnych”
 2. GÓRNO „Aktywni mimo barier”
 3. PIŁA „Platforma Praca”

WYRÓŻNIENI:

 1. DOBRZYCA „Ogólnopolskie Konfrontacje Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”
 2. KNURÓW „Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością – standardy pracy socjalnej z osobą i rodziną z niepełnosprawnością”
 3. STARY SĄCZ „Integracyjna Grupa Teatralna 2016”
 4. STĄPORKÓW „Dobra przestrzeń – świetlica dla dzieci niepełnosprawnych w Stąporkowie”

NAGRODĘ SPECJALNĄ, przyznaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych (PFRON), otrzymały:

 1. Projekt „Inkubator Aktywności”, realizowany przy współpracy miasta Konin, razem zCentrum Organizacji Pozarządowych w Koninie – za wszechstronne działania w zakresie rehabilitacji zawodowej.
  Projekt wyróżnił się kompleksowością działań ukierunkowanych na tworzenie różnorodnych miejsc pracy, niesieniem pomocy osobom z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu pracy, zwłaszcza podejmującym działalność gospodarczą oraz licznymi przedsięwzięciami w zakresie dostępności usług. Projekt jest przykładem wieloetapowych działań, mających na celu m.in. rozwój spółdzielczości osób niepełnosprawnych i międzysektorowy transfer doświadczeń. Uznanie PFRON zyskała również ścisła partnerska współpraca miasta Konin z Centrum Organizacji Pozarządowych, której efektem jest „Inkubator Aktywności”.
 2. Projekt „Jastrzębie-Zdrój – w służbie niepełnosprawnym mieszkańcom”, gmina miejskaJastrzębie-Zdrój – za nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.
  Cennym efektem projektu jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zaangażowanie nauczycieli, kreatywność uczniów, szczególna pomoc ze strony miasta Jastrzębie-Zdrój godna jest uznania i dalszego propagowania. Bezpośrednim rezultatem projektu jest włączanie osób niepełnosprawnych do społeczności lokalnej poprzez likwidowanie barier w komunikowaniu, wspieranie dostępu do kształcenia i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ułatwianie tym samym wchodzenia osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Zdobywcy nagród i wyróżnień drogą pocztową otrzymają dwuosobowe zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w godzinach wieczornych (rozpoczęcie gali około godziny 18:00), w dniu 25 listopada br., w Krakowie.

Wróć do początku strony